NAPELEM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

 GINOP-1.2.8-20 felhívás a Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására

GINOP-1.2.8-20

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a vállalkozások (kkv-k), melyek saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások kapacitásbővítése során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú, újonnan telepített rendszerek alkalmazása támogatott.

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges.

A GINOP-1.2.8-20 keretében elnyerhető támogatás 5 millió Ft – 153,5 millió Ft, melyből a visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 153,5 millió Ft összegű előleget biztosít.

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), az eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT)

Totalsolar_GINOP-1-2-8-20_napelemes_rendszerek_telepítése_vállalkozásoknak

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  2. amelyek adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, az alábbiak figyelembevételével:

A felhívás 3.1.2 g) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége a következő fajlagos költséget nem haladhatja meg:

Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300.000 Ft/kWp értéket;

 

Napelemes támogatásban nem részesíthetők köre

  • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.
  • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
  • Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
  • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

GINOP-1.2.8-20 pályázati dokumentáció

Tekintse meg a felhívással kapcsolatos dokumentumokat!

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Totalsolar Kft. 1155 Budapest, Wysocki utca 1./c.

Totalsolar Kft.

Napelemes rendszerek

Miben segíthetünk?

Adatkezelési hozzájárulás

6 + 14 =

Kérjen térítésmentes felmérést