NAPELEM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

GINOP-4.1.3-19 és GINOP-4.1.4-19 pályázatok összehasonlítása

Totalsolar kép: GINOP 4.1.3 19 Széchenyi 2020 Napelemes rendszerek vállalkzásoknak facebook

 

Pályázat felhívás kódszáma és megnevezése GINOP-4.1.3-19 GINOP-4.1.4-19
Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
A projekt területi korlátozása Magyarország területén megvalósuló projektek, kivétel Budapest és Pest megye  Magyarország területén megvalósuló projektek, kivétel Budapest és Pest megye
Beadási határidő 2019. június 17.- 2020. szeptember 30. 2019. július 30.- 2020. szeptember 15. 10:00
Támogatás minimális összege 1 millió Ft 3 millió Ft
Támogatás maximális összege 3 millió Ft 100 millió Ft
Támogatás mértéke 100% 55%
Előleg igénylése nem releváns A megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.
Támogatás célja Jelen felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése. Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
Jogosultak köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások: Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt ; és
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!
Beadható pályázat mennyiség A támogatást igénylő a felhívásra székhelyenként, telephelyenként illetve fióktelepenként nyújthat be támogatási kérelmet, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon székelyre, telephelyre, fióktelepre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.  
Hiánypótlás Jelen felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra! Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.
Önálóan támogatható tevékenységek Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából: I. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
napelemes rendszerek (7,5 – 15 kW névleges teljesítményű) beszerzése és telepítése, Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése, Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
akkumulátorok, Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy
mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. fűtésrásegítésre
  II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése :
Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
  Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

 

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Totalsolar Kft. 1155 Budapest, Wysocki utca 1./c.

Totalsolar Kft.

Napelemes rendszerek

Miben segíthetünk?

Adatkezelési hozzájárulás

1 + 3 =

Kérjen térítésmentes felmérést