NAPELEM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

GINOP-4.1.3-19 „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak”

GINOP-4.1.3-19

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Bejelentés időpontja 2019.05.17.

Megjelent a több ezer cég számára komoly lehetőséget biztosító, jelentősen leegyszerűsített uniós napelemes pályázat, melyet Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium uniós forrásokért felelős államtitkára és Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára közösen jelentettek be.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig, illetve a keret kimerüléséig lehetséges.

Fontosabb pályázati információk

A GINOP 4.1.3-19 pályázaton az alábbi vállalkozások indulhatnak.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jogi forma szerint: 

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, melyek:

 • közép-magyarországi régión kívüli fejlesztést valósítanak meg,
 • rendelkeznek már legalább 3 lezárt teljes (365 nap) üzleti évvel,
 • a kérelem benyújtását megelőző egy évben az épületben volt villamos energia felhasználás.

A felhívás keretében, támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

A nagyobb beruházást igénylő cégek, szervezetek számára a GINOP 4.1.4-19 pályázat előkészítése zajlik.

Totalsolar kép: Totalsolar GINOP 41319 Facebook kép

Valóban komolyan leegyszerűsített feltételrendszer jellemzi a pályázatot:

 • kizárólag napelemes rendszer telepítésére lehet pályázni,
 • mely kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
 • Telephelyenként nyújtható be pályázat, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be.
 • 1,5-3 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatás nyerhető,
 • 7,5-15 kWp teljesítményű, saját, villamos energia fogyasztás kiváltását megvalósító napelemes rendszer kialakítására,
 • melynek elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.
 • A támogatási kérelem benyújtása online, elektronikus kitöltő programon keresztül lehetséges.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
  • ha az e-beszámoló honlapjára fel lett töltve és lekérdezhető az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolata, akkor ezt a dokumentumot nem kell csatolni.
   Ha nem lett feltöltve nem elérhető, abban az esetben csatolandó.
  • A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata.
  • A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni. A kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt, lehetőleg minősített elektronikus aláírással hitelesített nyilatkozatot a második körben, szintén az elektronikus felületen kell benyújtani.
   Ha a „Nyilatkozatot”nem minősített elektronikus aláírással látták el, akkor a papír alapú aláírt, egyik eredeti példányt postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként, vagy expressz postai szolgáltatás14/futárposta-szolgáltatás15 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével.
 • Energetikai tanúsítvány, árajánlat nem szükséges.
 • Jelen felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra, ugyanakkor újabb támogatási kérelem ugyanazon telephelyre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

GINOP-4.1.3-19 pályázati dokumentáció

Tekintse meg a felhívással kapcsolatos dokumentumokat!

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Totalsolar Kft. 1155 Budapest, Wysocki utca 1./c.

Totalsolar Kft.

Napelemes rendszerek

Miben segíthetünk?

Adatkezelési hozzájárulás

7 + 7 =

Kérjen térítésmentes felmérést