NAPELEM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

LAKOSSÁGI NAPELEMES RENDSZEREK TÁMOGATÁSA ÉS FŰTÉSI RENDSZEREK ELEKTRIFIKÁLÁSA NAPELEMES RENDSZEREKKEL KOMBINÁLVA (RRF-6.2.1)

HET Napelem pályázati felhívás 2021

Napelem vissza nem térítendő 100% támogatással magánszemélyeknek 2021


A pályázatra családi házak, sorházak és az alacsony lakásszámú lakóházak tulajdonosai nyújthatják be az igényeket.

Kizárólag állandó lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható!

Megjelent a végleges kiírás!
(Frissítve: 2022. 01. 03.)

Az első beadás 2021. december 6. 8:00-tól kezdődik megyénként ütemezetten.

Beadási határidő 2024. október 14. 18:00

RRF-6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályáza benyújtását segítő oktatóvideó

A lakossági napelem pályázat (2021.) feltételei, a támogatást igénylők köre

A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerint tulajdonjoggal, vagy legalább résztulajdonnal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.

Jövedelemmel összefüggő feltételek

Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre.

Alapvető feltétel, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek), 2020. évi személyi jövedelemadó bevallásban szereplő összevont jövedelmének egy főre jutó összege,

0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Jövedelemnek minősül a nyugdíj is!

Az egy főre eső összeg kiszámításánál csak a jövedelemmel rendelkező tulajdonosok vehetők figyelembe, tehát pl. gyermekek nem.

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:

Totalsolar kép: RRF 6.2.1 jovedelem szamitasi keplet 20211130

Támogatható tevékenységek és elnyerhető támogatási összegek

Vissza nem térítendő támogatás az alábbi 2 műszaki tartalom egyikére igényelhető.

Mindkét esetben a támogatás intenzitása: 100%!
Önerőt nem szükséges biztosítani!

 • (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWp-ot), mely esetben az elnyerhető támogatás legfeljebb bruttó 2.900.000 Ft,
  VAGY
 • (2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Az elnyerhető támogatás bruttó 11.300.000 Ft,

A támogatás minimum összege 500 000,- Ft.

Támogatható projektek száma, ütemezése

Támogatásban várhatóan 34.920 család tud részesülni, melyből

 • (1) műszaki tartalom esetén 23.320 db,
 • (2a) és (2b) műszaki tartalom esetén legalább 11.600 db lesz elfogadva.

A pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal lehet benyújtani.

Megyénként rögzített támogatási keretek állnak rendelkezésre.

Az első beadás kezdete 2021. december 6. 8:00-tól kezdődik megyénként ütemezetten, az egyes szakaszokon belül a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

A pályázatbenyújtás napját megelőzően megkezdett beruházások kapcsán támogatás nem igényelhető (támogatott beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése a beruházás megkezdésének minősül);

A megyénkénti ütemezés a felhívás 13. olalán, ide kattintva érhető el.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 • az (1) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 14 hónap,
 • a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónap,

de egységesen legkésőbb 2026. június 30.

Fontos!
A beruházás csak a regisztrált Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg!

HET Napelem végleges pályázati felhívás (RRF-6.2.1)

Pályázati Felhívás társadalmi véleményezése itt érhető el.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Totalsolar Kft. 1155 Budapest, Wysocki utca 1./c.

Totalsolar Kft.

Napelemes rendszerek

Miben segíthetünk?

Adatkezelési hozzájárulás

5 + 9 =

Kérjen térítésmentes felmérést